Privacy

Uw Privacy maatregelen op het juiste niveau

Meer en meer delen uw klanten digitale informatie met u. En meer en meer verwachten ze van u dat u daarmee zorgvuldig omgaat.

Ook de wet- en regelgeving op dit gebied is de laatste tijd aanzienlijk aangescherpt: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is aangevuld met artikel 34, de Wet Meldplicht Datalekken. Op Europees niveau is er de General Data Protection Regulation (GDPR) gekomen, in Nederland vertaald als de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Vele incidenten tonen aan dat digitale gegevens soms gemakkelijker “lekken” dan u had gedacht. Door onzorgvuldig handelen, door onjuiste autorisaties of door hacking. En dankzij┬ásociale media kunnen kleine incidenten onverwacht snel leiden tot imagoverlies en een massale uittocht van uw klanten.

Aanzienlijk ernstiger kan het zijn wanneer de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u een boete oplegt omdat u niet voldoet aan de minimale eisen. Die boetes kunnen uw winst volledig teniet doen of zelfs het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen.

Kent u deze wettelijke eisen? En weet u wat u moet doen om eraan te voldoen?

Right Level kan u helpen. Neem voor meer informatie over ons diensten aanbod voor Privacy gerust contact met ons op – we staan u graag te woord.